Využití umělé inteligence v marketingu

Jedním z odvětví, které by AI technologie mohla ovlivnit nejvíce, je právě moderní marketing, který je založený na porozumění potřebám a preferencím zákazníků a schopnosti efektivně jednat na základě těchto poznatků v reálném čase. 

S exponenciálně rostoucím počtem zákaznických dat, které jsme díky nejmodernějším technologiím schopni získávat, vyvstává tlak na jejich rychlé, a především efektivní zpracování. K tomu většina společností používá systémy CRM (Customer Relationship Management), což jsou mimo jiné nástroje pro agregaci zákaznických dat, které umožňují podnikům lépe shromažďovat, ukládat, spravovat a centralizovat interakce.  

Neustále se zrychlující tep doby však volá po stále efektivnějších řešeních. Odpovědí na jejich potřeby by se mohla stát spojení AI (Artificial Intelligence) a CRM systémů. 

 

Využití AI v marketingu 

Jedním z odvětví, které by AI technologie mohla ovlivnit nejvíce je právě moderní marketing, který je založený na porozumění potřebám a preferencím zákazníků a schopnosti efektivně jednat na základě těchto poznatků v reálném čase. 

AI marketing využívá technologie umělé inteligence k automatizaci procesu rozhodování na základě předchozího sběru a zpracování dat. Nástroje AI využívají informace o předchozích obchodních interakcích k tomu, aby zrychlily a zefektivnily prodejní proces. 

 

Predikace nákupů 

Základem moderního marketingu je odhalení, a především uspokojení potřeb či tužeb zákazníka dříve, než si jich je zákazník sám vědom. Jedním z nejdůležitějších nástrojů CRM se tak stává schopnost predikace nákupů. Spojením umělé inteligence a CRM dosáhnete rychlejších a přesnějších odhadů zakládajících se na analýze předchozích integrací. AI je schopná odhalit vzory v zákazníkově chování, a tím ještě lépe předvídat jeho budoucí potřeby. 

 

Cílenější reklama 

Jednou z předností AI technologie je také lepší zacílení reklamy na jednotlivce, nebo malé skupiny. Nástroje umělé inteligence slouží k přesnější profilaci zákazníka, důsledkem čehož je společnost schopná upravit nabídky či služby tak, aby více vyhovovaly potřebám jednotlivých zákazníků. Cílem každého marketingového týmu je maximální efektivita, k té může vést i způsobilost AI ve vhodný čas rozesílat zákazníkům nabídky „na míru“.  

 

Omezení fluktuace 

Noví zákazníci nejsou jedinou zájmovou skupinou, o kterou je potřeba dbát. Společnost Garner zveřejnila informaci, že až 65 % zakázek pochází od stálých zákazníků. Udržet si přízeň dlouhodobých zákazníků je tak jedním z nejdůležitějších cílů každé firmy. AI CRM dokáže poskytnout společnosti prognózu jejich chování a záměrů. Jinými slovy je umělá inteligence schopna analyzovat důvody, vedoucí kupujícího k přechodu ke konkurenci, a tím poskytují společnostem možnost podniknout konkrétní kroky k nápravě. 

 

Správa dat 

Ani velký objem dat neznamená vždy úspěšnou analýzu, pokud samotná data obsahují nesrovnalosti. Průzkumy ukazují, že až 91 % dat je neúplných. Zároveň až 87 % uživatelů má problém s používáním CRM nástrojů, konkrétně právě se zadáváním dat. 

Systémy AI CRM však elegantně řeší oba problémy. Nejen že umělá inteligence tuto práci převezme, a tím umožní zaměstnancům věnovat se důležitějším úkolům, ale navíc je zpracování dat oproštěno od lidských chyb. 

V dnešní době, kdy je rychlost zásadní, je integrace AI s CRM jedinou nevyhnutelnou cestou k obchodnímu úspěchu. Přesto se některé společnosti stále zdráhají. Na vině může být jednak otázka etiky, jednak pořizovací cena. Tady vyvstává otázka – Kolik jste ochotni zaplatit za budoucnost? 

Hledáte vhodný CRM systém pro své podnikání? Domluvte si konzultaci, kde vám pomůžeme nalézt řešení, které vám pomůže k navýšení obchodů a získání nových zákazníků. 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Zjistěte jak pomůže SugarCRM vašemu podnikání
Partner pro Váš byznys
Světová špička mezi CRM
Možnost integrace
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Vaše data jsou chráněna