Jak využít CRM systém na maximum?

Zařadili jste vyšší rychlostní stupeň vašeho podnikání a implementovali jste CRM systém, tedy software pro řízení vztahů se zákazníky? Výborně, vykročili jste správným směrem! Při jeho správném použití můžete očekávat reálné zvýšení prodeje. Jak ale takový systém využívat skutečně efektivně a naplno?

V první fázi, tedy už během implementace CRM, byste měli důkladně proškolit své zaměstnance, a to nejlépe v součinnosti s dodavatelem systému. Zvažte i pravidelné proškolování, které může být už více specializované pro konkrétní pracovní pozice a může tak jít více do hloubky. Pokud se všichni zaměstnanci budou v systému samostatně orientovat a znát všechny potřebné funkce, nástroje a postupy, je to první krok k tomu, aby CRM vyžívali skutečně na 100 %.

 

Integrace

Aby CRM systém mohl pracovat na maximum, musíte jej propojit s dalším softwarem, který používáte. Zde hodně záleží na oboru vašeho podnikání a charakteristice vaší společnosti. Obecně však můžeme konstatovat, že čím větším množstvím dat z aplikací třetích stran CRM systém „nakrmíte“, tím bude efektivnější. Tato relace přitom funguje obousměrně – data z CRM mohou naopak zefektivnit ostatní aplikace či systémy.

Kvalitní CRM systém vám nabídne skutečně pestrou škálu integračních možností: od základní integrace e-mailů, kontaktů a kalendáře, přes připojení chatovacích aplikací a nejrůznějších konektorů na sociální sítě a webová rozhraní, až po integraci s podnikovými systémy ERP. Investice do integrace se vždy vrátí jako první Není nic horšího než uživatelé otrávení zadáváním stejných dat do několika různých systémů.

→ Tip: Přečtěte si, co všechno můžete do CRM integrovat.

 

Automatizace

CRM je systém primárně zaměřený na sběr, zadávání a analýzu dat. Přitom platí, že většinu úloh, které souvisejí se zadáváním dat, můžete automatizovat. Automatizace vám přinese rovnou dvě výhody:

  1. úsporu času,
  2. současně odstraníte chyby v rutinních činnostech.

Příkladem takové automatizace může být generování dokumentů (nabídky, obchodní e-maily, marketingové e-maily), nebo automatické zaznamenávání hovorů a zpráv mezi sales týmem a zákazníky. CRM můžete také nastavit tak, aby v reakci na návštěvu vašeho webu zákazníkem automaticky odesílalo e-maily či propagační akce. Ušetříte si tak čas a současně zajistíte, že zapojíte zákazníky během celého prodejního procesu.

 

Efektivní práce s daty

Před samotnou implementací CRM systému zkontrolujte veškerá zákaznická data. Pozornost věnujte zejména překlepům,chybným a zastaralým údajům. Data rovněž standardizujte do jednotné podoby. Tím zajistíte, že v CRM systému nebudou duplicitní či chybné údaje. Nekvalitní data vás mohou připravit o zákazníky a v konečném důsledku snížit návratnost investic do marketingových kampaní.

CRM je navíc maximálně účinný pouze tehdy, pokud jsou zákaznická data aktuální. Dbejte tedy na to, aby změnu zákaznických dat (např. adresu zákazníka či tel. kontakt) vaši zaměstnanci vždy neprodleně aktualizovali – jen tak budou vaše sales týmy vybaveny těmi správnými informacemi.

Se získanými zákaznickými daty musíte navíc efektivně pracovat a používat správné techniky těžení a analýzy dat. Díky správné analýze dokážete předvídat trendy a chování vašich zákazníků. Pokud například během svátků nebo prázdnin zachytíte nárůst poptávky po konkrétním produktu, budete vědět, že v příštím období můžete takový produkt „tlačit“ mnohem agresivněji.

→ Tip: Přečtěte si, jak efektivně pracovat s daty v CRM.

 

Bezpečnost a podpora

Využívejte zákaznickou podporu vašeho poskytovatele CRM systému, a to nejen v oblasti školení, ale i v oblasti zabezpečení dat. Dobrý poskytovatel uchovává vaše data v bezpečí a pravidelně váš systém aktualizuje. Pokud shromažďujete pomocí CRM zákaznická data, máte podle směrnic GDPR povinnost zajistit bezpečnost osobních a důvěrných informací o svých zákaznících.

Pokud by došlo k porušení kybernetické bezpečnosti a došlo k narušení nebo úniku zákaznických dat, znamenalo by to vážné problémy a potenciálně i obrovské finanční dopady. Pouze bezpečný a bezpečně provozovaný CRM systém může být skutečně efektivní!

→ Tip: Přečtěte si o bezpečnosti CRM systémů.

Pokud hledáte CRM systém s potenciálem, který lze skutečně využít na maximum ve všech výše uvedených oblastech, zvažte SugarCRM, který patří mezi nejflexibilnější systémy na trhu. S možnostmi integrace a automatizace vám rádi pomůžeme – obraťte se na nás.

 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Zjistěte jak pomůže SugarCRM vašemu podnikání
Partner pro Váš byznys
Světová špička mezi CRM
Možnost integrace
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Vaše data jsou chráněna