Jak efektivně pracovat s daty v CRM

Správně nastavená strategie firmy je klíčem k úspěšnému podnikání. Toho nelze docílit bez detailních znalostí skutečných potřeb a chování jednotlivých zákazníků, které lze získat i z historických dat uložených v CRM. 

Správně nastavená strategie firmy je klíčem k úspěšnému podnikání. Toho nelze docílit bez detailních znalostí skutečných potřeb a chování jednotlivých zákazníků, které lze získat i z historických dat uložených v CRM. Díky analýze těchto dat popisujících zákaznické chování, je pak možné přizpůsobit obchodní procesy tak, aby byly co nejefektivnější. Přečtěte si, jak správně pracovat s daty v CRM a vyhnout se chybám. 

 

Co je to CRM? 

CRM slouží jako nástroj k řízení vztahů se zákazníky. Pomůže vám získat nejen důležité informace, ale také dané informace umožní setřídit dle jejich relevantnosti a důležitosti. V CRM systému si můžete například vyselektovat kontaktní informace, obraty firmy a jaké služby vaši zákazníci nakoupili nebo jen poptávali v poslední době. Ze získaných dat lze pak analyzovat stávající i budoucí chování klientů a o jaké produkty projeví zájem. 

Přestože CRM vyhodnocuje převážně obchodní aktivity společnosti ve vztahu ke klientům, poslouží skvěle jako interní nástroj. Zabudujte do svého CRM pobídkový plán pro zaměstnance, díky kterému budou vaši obchodníci dostatečně motivovaní, aby se zlepšovali ve své práci.   

Když už víte, k čemu je CRM dobré, jste už pouhý krůček od jeho implementacePoradíme vám jak na to. 

 

Vyvarujte se chyb 

Bez ohledu na to, kdo se ve vaší organizaci na získaná data nejvíce spoléhá, jejich analýza se dotkne všech vašich oddělení. Nekvalitní data vás připraví o zákazníky, sníží návratnost vašich investic z marketingových kampaní a pravděpodobně poklesne i zájem o vaše produkty.  

Shromažďování chybných dat vede k selhání CRM projektů zhruba v 30–60 % případech. Přichystejte si proto veškerá historická data před implementací do CRM systému. Získáte tak prostor pro odstranění chybných dat, která zbytečně komplikují fungování CRM systému. 

 

Mějte data ve správné podobě  

Před zavedením CRM se zbavte dat s překlepy nebo podvodně zadaných údajů. To jsou například falešné kontaktní údaje, které zákazník zadal, aby se nemusel registrovat k nákupu. 

V momentě, kdy jsou vaše data zkontrolována, můžete přejít k jejich importu do nového CRM systému. Pro správnou podobu zadávejte data vždy v předem pevně definovaném formátu. Vyhnete se tak do budoucna duplicitním nebo chybným údajům.  

 

TIP: V momentě, kdy narazíte na chybná data, sjednejte okamžitou nápravu. Delší evidencí nepotřebných informací ztrácí CRM systém na efektivnosti. 

 

Naučte se pracovat s daty 

Získané informace vám budou k ničemu, pokud s nimi nebudete umět pracovat. Správnou analýzou dokážete vytáhnout pouze potřebné údaje, díky kterým se vám bude dobře prodávat. 

K těžení dat je možné využít několik technik a s každou z nich získáte jiné informace. Jaký postup použijete, závisí na vašich konkrétních cílech, tedy k čemu chcete údaje využít.  

Nejdříve je tedy potřeba si určit konkrétní problematiku, se kterou vám data mají pomoci, a to jakým způsobem ji chcete vyřešit. 

  • Zaměřte se na anomálie, které neodpovídají očekávanému chování zákazníků. Hledejte odchylky od průměrného jednání zákazníků. Jejich odlišnosti vám poskytnou zajímavé informace o uživatelích a poslouží tak k lepší segmentaci trhu. 
  • Odhalte skryté vzorce, které lze využít k lepšímu pochopení klientů. Osvojením jejich zvyků dokážete lépe předvídat jejich rozhodnutí. 
  • Clustering neboli shluková analýza vyhledává soubory s podobnými rysy, díky nimž objevíte zákazníky s podobnými nebo stejnými zájmy. Lze na ně pak zacílit stejným způsobem. 
  • Klasifikování vám pomůže roztřídit data do správných kategorií. Tuto techniku využijete například při zpracování vašich e-mailů, které podle jejich povahy třídíte do různých složek. 
  • Regresní analýza je jednou z nejpokročilejších technik, která nám ukazuje souvislosti mezi jednotlivými údaji. Díky ní určíte míru spokojenosti zákazníků a jak jejich uspokojení ovlivňuje loajalitu k vaší značce.  

  
Chybí vám detailní informace o zákaznících, které vám komplikují plánování vašich marketingových cílů? Objednejte se na konzultaci zdarma, která vám poodhalí, co vše pro vás profesionální CRM systém udělá. 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Zjistěte jak pomůže SugarCRM vašemu podnikání
Partner pro Váš byznys
Světová špička mezi CRM
Možnost integrace
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Vaše data jsou chráněna