8 statistik, které potřebujete kontrolovat v obchodní pipeline

Jak zjistit, jak si vede váš obchodní tým? Je potřeba optimalizovat obchodní proces, nebo všechno funguje, jak má? Podívejte se na statistiky, které byste měli sledovat, aby vaše obchodní pipeline přinášela co nejlepší výsledky.  

1. Počet prodejně kvalifikovaných leadů (SQL)

Prodejně kvalifikovanými leady (SQL) se označují takoví zákazníci, kteří už jsou rozhodnutí komunikovat s obchodníkem a provést nákup. V CRM sledujte, zda máte dostatek takových leadů na budoucí čtvrtletí, abyste získali potřebné výnosy.

Tip: Kromě kontrolování statistik Vám CRM nabídne celé množství dalších užitečných funkcí. Zajímá Vás, s čím konkrétně Vám může pomoci? Podívejte se na 7 nástrojů, bez kterých se Vaše CRM neobejde.

 

2. Poměr mezi prodejně kvalifikovanými leady (SQL) a marketingově kvalifikovanými leady (MQL)

Marketingově kvalifikovanými leady (MQL) se rozumí potenciální zákazníci, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky skutečnými. Jde o fázi předcházející prodejně kvalifikovaným leadům. Žádoucí je, abyste neměli příliš nízký počet prodejně kvalifikovaných leadů (SQL) v poměru k marketingově kvalifikovaným (MQL). Takový stav by značil, že se Vám nedaří zaujmout lidi, kteří si skutečně zamýšlí pořídit Váš produkt.

 

3. Délka obchodního cyklu

Délka obchodního cyklu značí dobu mezi prvním kontaktem se zákazníkem a uzavřením obchodu. Liší se v závislosti na konkrétních typech nabízených produktů a jejich ceně. Z odlišných délek cyklů různých obchodníků se také dá odvodit, kdo pracuje lépe. Data o průměrné délce obchodního cyklu určitých typů produktů Vám umožní délku cyklu snížit, a pracovat tak efektivněji.

 

4. Velikost zakázky

Velikost zakázky úzce souvisí s délkou obchodního cyklu. Obvykle platí, že právě větší a výnosnější zakázky mají delší obchodní cyklus, protože je do uzavírání obchodu zapojena celá řada osob. Tento ukazatel Vám může napovědět, jestli jsou vaše produkty dobře naceněny a na jaký typ zákazníků se zaměřit.

 

5. Ziskovost zakázek

Neberte v potaz pouze hodnotu zakázky, ale zvažte i výši nákladů potřebnou k úspěšnému uzavření zakázky (cesta za klienty, vedení dokumentace, plat zaměstnanců). Hned uvidíte, na čem nejvíce vyděláte.

 

6. Hodnota vztahu se zákazníkem (CLV)

Hodnota vztahu se zákazníkem neboli celoživotní hodnota zákazníka odráží, jaký zisk vám klient přinese za dobu, po kterou bude Vaším zákazníkem. Vaším cílem je získat loajální klienty, kteří budou dlouhodobě pořizovat Vaše produkty.

 

7. Náklady na získání zákazníka (CAC)

Sledujte, jaká je výše nákladů vynaložených na získání zákazníka. Jde o veškeré náklady potřebné na marketing a prodej, jako je marketingová kampaň, platy zaměstnanců, náklady na marketingové a obchodní softwary atd. Ideální je pochopitelně mít co nejnižší náklady.

 

8. Poměr hodnoty vztahu se zákazníkem (CLV) k nákladům na získání zákazníka (CAC)

Hodnota vztahu se zákazníkem musí vždy převyšovat náklady na jeho získání. Pokud je tento poměr 1:1, znamená to, že sice na zákazníkovi netratíte, ale zároveň z něj nemáte žádný zisk.

 

Vyzkoušejte Sugar CRM, nástroj, s kterým můžete snadno kontrolovat obchodní pipeline

Se SugarCRM budete mít o své obchodní pipeline dokonalý přehled. Ptáte se, v čem ještě spočívají výhody SugarCRM? Podívejte se na naše srovnání nejlepších CRM systémů na trhu. Jste rozhodnutí naše služby vyzkoušet, nebo se potřebujete poradit? Napište nám.  

 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Zjistěte jak pomůže SugarCRM vašemu podnikání
Partner pro Váš byznys
Světová špička mezi CRM
Možnost integrace
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Vaše data jsou chráněna